* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2018., mramor
17x9x6cm
privatno vlasništvo
Anđeo  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R