* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2016.,Velebitski kamen
20x18x10cm
Anđeo Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R