* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo čeka ...

2013. mramor,v 21cm
izlagano sibanj.2014.GALERIJA ETK, Zagreb
privatno vlasništvo
Anđeo čeka ... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R