* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo čuvar I "

2006. mramor, 30x29x22cm
izlagano 2008. Galerija Prica, Samobor
privatno vlasništvo, Hvar
"Anđeo čuvar I " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R