* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Anđeo čuvar II "

2013. mramor, v.13 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Anđeo čuvar II " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R