* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kupidon

2013.,mramor,11,8x18x8cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Kupidon Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R