* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo I"

2011. mramor
20 x 11 x 7 cm
privatno vlasništvo, Split
"Anđeo I" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R