* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo iz sjene"

2012. granit, 30,5x19x10cm
privatno vlasništvo
"Anđeo iz sjene" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R