* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo ljubavi

2015.,lički kamen-boksit, v.17cm
publiciran u knjizi UMJETNOST LIKE
privatno vlasništvo
Anđeo ljubavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R