* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo ljubavi"

2012. mramor
10.5 x 7 x 15 cm
privatno vlasništvo, Varaždin
"Anđeo ljubavi" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R