* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo ljubavi"

2012. mramor
10.5 x 7 x 15 cm
privatno vlasništvo, Varaždin
"Anđeo ljubavi" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R