* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo poniznosti

2017., mramor
21,6x7,3x6,6cm
privatno vlasništvo
Anđeo poniznosti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R