* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo širokih krila

2014, mramor, v.26,5cm
izlagano na Godišnjoj izložbi članova HDLU,2015
privatno vlasništvo
Anđeo širokih krila Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R