* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo teških krila

2017.,boksit-lički kamen
33.5x24.5x15,5cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Beograd
Anđeo teških krila Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R