* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo u poletu II

2013. bizek, 22x16x23cm
izlagan na Godišnjoj izložbi članova HDLU,2013
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo u poletu II Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R