* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Anđeo VI "

2012. mramor
14 x 11 x 8,5 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Anđeo VI " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R