* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Anđeo VI "

2012. mramor
14 x 11 x 8,5 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Anđeo VI " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R