* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Anđeo VII "

2012. mramor
v.19 cm
privatno vlasništvo
" Anđeo VII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R