* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo XI

2013. mramor,18,5x10x10cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo XI Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R