* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo XV

2014. mramor
visina 19 cm
privatno vlasništvo, Madrid
Anđeo XV Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R