* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Buca

2013.bizek,25.5x16x19.8cm
privatno vlasništvo, Njemačka
Buca Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R