* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čovjek ptica

2017., mramor
13,3x11,2x14,4cm
privatno vlasništvo
Čovjek ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R