* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Možda mi krila narastu da poletim

2016.,lički kamen
v.11 cm
privatno vlasništvo, Silandro (Italija)
Možda mi krila narastu da poletim Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R