* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Ponosna "

2013. bizek
visina 15 cm
privatno vlasništvo
" Ponosna " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R