* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Rafael I "

2011. mramor, 35 x 16 x 12 cm
izlagana 2011. Galerija Bruketa 2, Rijeka
privatno vlasništvo, Hvar
" Rafael I " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R