* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Teško je letjeti

2016., mramor
15,5x9,5x10,5cm
privatno vlasništvo
Teško je letjeti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R