* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uskoro ću letjeti

2017., mramor
28x18x10cm
privatno vlasništvo
Uskoro ću letjeti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R