* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uzimam te krilima

2017., mramor
18,5x15,5x7,5cm, publicirana
privatno vlasništvo
Uzimam te krilima Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R