* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Velebitski Anđeo

2016.,lički kamen
12,5x21,5x10.0cm
Velebitski Anđeo Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R