* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vražiček

2017., mramor
20,4x8,2x6,5cm
privatno vlasništvo, Beograd
Vražiček Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R