* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Žena Leptir

2014.,lički kamen
9,3x6,5x12,3cm
privatno vlasništvo, Koprivnica
Žena Leptir Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R