* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Žena Leptir

2014.,lički kamen
9,3x6,5x12,3cm
privatno vlasništvo, Koprivnica
Žena Leptir Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R