* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Branko Ćopić u kaputu"

2015.,lički kamen-boksit
17x7x9cm
privatno vlasništvo, Split
"Branko Ćopić u kaputu" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R