* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Branko Ćopić u kaputu"

2015.,lički kamen-boksit
17x7x9cm
privatno vlasništvo, Split
"Branko Ćopić u kaputu" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R