* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Charlie Chaplin

2012., mramor,
v.42cm
privatno vlasništvo
Charlie Chaplin Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R