* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dušan Džamonja

2012., mramor
v. 29.cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Dušan Džamonja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R