* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dušan Džamonja

2012., mramor
v. 29.cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Dušan Džamonja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R