* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Figura II

2014., granit
v. 44,5 cm
privatno vlasništvo
Figura II Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R