* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ivan Meštrović

2012. mramor
v. 30.5 cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Ivan Meštrović Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R