* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ivan Rendić

2012. mramor
v. 45 cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Ivan Rendić Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R