* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ivan Rendić

2012. mramor
v. 45 cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Ivan Rendić Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R