* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Miroslav Krleža

2012. mramor
v. 22 cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Miroslav Krleža Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R