* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Miroslav Krleža

2012. mramor
v. 22 cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Miroslav Krleža Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R