* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Miroslav Krleža

2011. mramor+granit, v. 24 cm
izlagano 2011. GLIPTOTEKA , "Skulptura u kamenu od 1991-2011." ,
privatno vlasništvo, Beograd
Miroslav Krleža Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R