* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ponos

2016.,boksit,lički kamen
visina 22 cm
privatno vlasništvo, Split
Ponos Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R