* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Povratnik

2014.,lički kamen, 26x8x14cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo
Povratnik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R