* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Povratnik

2014.,lički kamen, 26x8x14cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo
Povratnik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R