* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Putnik

2014..mramor, 16,8x6x11cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo, Zagreb
Putnik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R