* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Putnik

2014..mramor, 16,8x6x11cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo, Zagreb
Putnik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R