* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Mlada uprkos buri

2020. kamen
240x170x80cm
© private collection
Mlada uprkos buri Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R