* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016., lički kamen
86 x 40 x 31 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
7.SKULPTURE U PARKU123456789101112131415161718