* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

crtež 5

2017., tuš-papir
70x50cm
crtež 5 Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R