* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

crtež 20

2017., tuš-papir
70x50cm
crtež 20 Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R