* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo čuvar

2016., kamen
dužina 41 cm
privatno vlasništvo
Anđeo čuvar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R