* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo na krilu aviona ( boeing 797)

2016.,granit
dužina 43 cm
privatno vlasništvo
Anđeo na krilu aviona ( boeing 797) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R