* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo na krilu aviona ( boeing 797)

2016.,granit
dužina 43 cm
privatno vlasništvo
Anđeo na krilu aviona ( boeing 797) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R