* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo plodnosti

2018., mramor
20x28x10cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo
Anđeo plodnosti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R