* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Borba s vjetrom

2018., mramor
42,0x14,4x11,7cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo
Borba s vjetrom Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R