* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Crni val I"

2010. granit, 50 x 33 x 12 cm
izlagano 2011. GLIPTOTEKA , "Skulptura u kamenu od 1991-2011." ,
privatno vlasništvo, Maribor, Slovenija
"Crni val I" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R