* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dvo-Ličan

2014., lički kamen,
v.16cm
Dvo-Ličan Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R