* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dvo-Ličan

2014., lički kamen,
v.16cm
Dvo-Ličan Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R